Velkommen til Mårslet MultiHal

Nyheder

Stillingsopslag: Forpagter søges til café i Mårslet MultiHal

Forpagterens primære opgave er at skabe liv i MultiHallen og tilbyde forplejning til TMG’s medlemmer samt Mårslet MultiHals brugere og gæster i forbindelse med aktiviteter og arrangementer på faciliteten.

Dette skal overordnet ske ved at drive en café og i den forbindelse yde en god service over for TMG’s medlemmer og MultiHallens brugere og gæster. Forpagteren kan benytte de nyanlagte køkkenfaciliteter i tilslutning til skolens kantine, og der kan eventuelt oprettes et kioskområde i MultiHallens fællesrum.

Der skal ikke betales forpagtningsafgift af lokalerne, da de stilles til rådighed af Mårslet Multihal.

Forpagteren forventes at drive caféen på en respektabel måde, og forpagteren er ansvarlig for ansættelse af personale til at bemande café og kiosk. Forpagteren har eneret på at sælge mad- og drikkevarer i MultiHallen, hvor leverancer af råvarer fra lokale leverandører foretrækkes.

Derudover skal der være en åbenhed over for andre lokale forretningsdrivende, hvor sporadisk samarbejde kan opstå og dyrkes. Der skal dog være mulighed for, at brugere af Mårslet MultiHal kan indtage egne mad- og drikkevarer i lokalerne, men dette må ikke ske med henblik på videresalg.

Forpagteren skal bidrage til:

 • At brugere/gæster af Mårslet MultiHal kan købe mad- og drikkevarer i forbindelse med idræt eller anden aktivitet.
 • At skabe et hyggeligt og festligt miljø omkring caféen og en eventuel kiosk.
 • At brugere/gæster opfordres til at blive før/under/efter idræt for at købe af forpagterens udbud af mad- og drikkevarer.
 • At skabe mere liv, hvor bespisning kan være omdrejningspunktet.
 • At tiltrække flere borgere i Mårslet til at benytte Mårslet MultiHal.
 • At stå for kiosk/café-salg ved stævner og arrangementer.
 • At bruge lokale aktører som leverandører og skabe et godt samarbejde med dem.
 • At fremme det gode samarbejde med Mårslet Skole – herunder samarbejde om leverancer mv.

Forpagteren tegner en to-årig kontrakt med Fonden Mårslet MultiHal. De nærmeste kontaktpersoner er fondsbestyrelsen eller en person udpeget af fondsbestyrelsen.

Forpagteren forventes:

 • At være kendt med lokalområdet
 • At være interesseret i at skabe liv i Mårslet MultiHal
 • At have lyst til at kommunikere, hvad der sker i og omkring caféen/kiosken lokalt.
 • At sikre, at lokalerne fremstår pæne og ryddelige i og efter den daglige åbningstid (så den daglige rengøring kan foretages)
 • At opfylde de til enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen
 • At have/indhente de fornødne myndighedstilladelser i forbindelse med salg af mad og drikkevarer
 • At drive caféen og kiosken under eget cvr nr. og er dermed selv ansvarlig for økonomi og regnskab i forbindelse med drift af café og kiosk.

Lokaler:
Mårslet MultiHal låner lokalerne af Aarhus Kommune, Børn & Unge forvaltningen. Kantineområdet (cafélokalet) bliver brugt af Mårslet Skole i dagtimerne, og den daglige rengøring (mandag-fredag) varetages af Mårslet Skole. Det potentielle nye kioskområde i fællesrummet ejes af Mårslet MultiHal, som også er ansvarlig for den daglige rengøring (mandag-fredag + søndag).

Spørgsmål:
Har du spørgsmål til stillingen, kan du sende en mail til info@maarsletmultihal.dk eller ringe til bestyrelsesformand Kristjan Friis på mobil 41 94 92 34.

Se yderligere beskrivelse af praktiske forhold omkring stillingen her. 

Hvis ovenstående har interesse, så send din ansøgning til info@maarsletmultihal.dk.

Deadline for ansøgning er fredag den 15.11.2021.

Der afholdes forventeligt samtaler med ansøgere i starten af december måned mhp. at lande en aftale med opstart af café senest den 01.02.2022.

/Bestyrelsen for Fonden Mårslet MultiHal

_____________________________________________________________

Foredrag via livestreaming direkte fra Aarhus Universitet

Se emner og datoer via dette link: https://ofn.au.dk/sted/284/86

_____________________________________________________________

Øvrige nyheder:

Følg med på Multihallens facebook-side.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close