Retningslinjer for sæsonbooking

 

Retningslinjer for booking af haller: (Skolehallen og Multihallen)

Fonden Mårslet Multihal sikrer, at TMGs afdelinger har førsteret til at booke de to haller i højsæsonen (fra medio august til påske året efter).

TMG står selv for halfordelingen mellem afdelingerne og giver besked til Fondsbestyrelsen senest d. 1. april vedr. sæsonen for det kommende efterår/forår.

Hvis Fondsbestyrelsen får forespørgsler om leje fra udefrakommende lejere, og det lapper ind over TMG’s lejeperioder, skal nye aftaler cleares med den/de TMG-afdelinger, det berører.

Det er kun muligt at booke hallerne for den førstkommende højsæson. Ingen lejere kan booke mange år ud i fremtiden.

Bookinger uden for højsæsonen (fra påske til medio august) kan bookes løbende efter først til mølle-princip, men max et år frem.

 

Retningslinjer for booking af sale: (Sal A og B + Gymnastiksalen)

TMGs afdelinger og øvrige faste lejere skal melde deres ønsker ind for den førstkommende højsæson (fra medio august og til påske året efter) senest d. 1. april til Fondsbestyrelsen.

Herefter beslutter Fondsbestyrelsen, hvordan tiderne skal fordeles. Lejerne får besked hurtigst muligt.

Det er kun muligt at booke salene for den førstkommende højsæson. Ingen lejere kan booke mange år ud i fremtiden.

Bookinger uden for højsæsonen (fra påske til medio august) kan bookes løbende efter først til mølle-princip, men max et år frem.

 

Udarbejdet d. 15. april 2019.

/Fondsbestyrelsen

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close